Informasjon

Ildne Motbakkecup 2015

PÅMELDING
Det er ikkje separat påmelding til årets Norgescup. Alle fullførande som representerer klubb tilknytta Norges Friidrettsforbund får poeng etter gjeldande system for poengberekning. Det er viktig at du melder deg på med klubben/idrettslaget du faktisk er medlem i, elles blir du ikkje med i cupen.

POENGSYSTEM FOR Ildne Motbakkecup 2015
Poeng vert tildelt etter tabell under til dei 30 beste utøvarane uavhengig av klasse i konkurranseklassane forutsett at dei representerer klubbar tilslutta Norges Fri-idrettsforbund. Utøvarar i løpa som ikkje representerer norsk klubb vil ikkje ha innverknad på poengtildeling i cupen. Det er 6 løp i årets cup og fem av løpa tel med ved poengberekninga for samanlagtpremiering.

Fortløpande poengstilling i cupen vert lagt ut på cupen sine eigne sider med link frå www.friidrett.no (under utarbeiding) og i tillegg på : www.motbakkecup.no

plass

poeng

plass

poeng

plass

poeng

1.

100

11.

45

21.

16

2.

90

12.

40

22.

14

3.

85

13.

35

23.

12

4.

80

14.

30

24.

10

5.

75

15.

28

25.

8

6.

70

16.

26

26.

6

7.

65

17.

24

27.

4

8.

60

18.

22

28.

3

9.

55

19.

20

29.

2

10.

50

20.

18

30.

1

PREMIERING

Det er samanlagt premiering basert på 5 av 6 løp etter med denne fordelinga: Nytt i 2015: utøvar må ha delteke i minimum 3 av løpa for å få pengepremie.

1. premie M/K:

15 000.-

2. premie M/K:

10 000,-

3. premie M/K:

5 000,-

For U23 gjeld i tillegg:


1. premie M/K U23

5 000,-

2. premie M/K U23

3 000,-

3. premie M/K U23

2 000,-

Premieutdeling vert på cupen sitt siste løp.

Alle spørsmål vedrørande Norgescupen kan rettast til Motbakkeløpsutvalet
Jostein Hatteberg (leiar), telefon 53 48 00 40 el. 489 94 213
e-post: rosendal@folgefonn.net

VEL MØTT TIL OPPTUR I ILDNE MOTBAKKECUP 2015!

Meir informasjon

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2015 © Motbakkeløpsutvalget - Norsk Friidrett
Hovedsponsor
Ildne
Sponsor
Norsk Friidrett