Poengstilling

Poengstilling 2011

Poengstilling 2011

Endelig resultatliste etter alle løpa

Poenggjevinga er gjeve ut i frå plasseringa blant utøvarane som representerer ein klubb tilknytta Norges Friidrettsforbund.

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2015 © Motbakkeløpsutvalget - Norsk Friidrett