Poengstilling

Poengstilling 2014

Poengstilling Necon Motbakkecup 2014 (endelig poengstilling)

Poenggjevinga er gjeve ut i frå plasseringa blant utøvarane som representerer ein klubb tilknytta Norges Friidrettsforbund. Kun løparar som representerer ein klubb tilknytta Norges Friidrettsforbund får poeng.

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2015 © Motbakkeløpsutvalget - Norsk Friidrett